banner-3-web.gif

Informatiebulletin nr. 2011-2 van

“Moai Skarsterlân”.

 

 

 

Bulletin 2011-2

 

Geachte leden van “Moai Skarsterlân”,

 

Het is eindelijk zover! We hebben bericht gekregen van de Raad van State dat onze bezwaren tegen het Hotel- en appartementenplan aan de Langwarderwielen op 10 oktober a.s. behandeld worden.

 

Op 15 mei 2010 hebben we ons bezwaarschrift ingediend. We zijn direct gestart om de laatste puntjes op de “ i” te zetten en zullen voor de zitting nog aanvullende informatie aan de Raad verstrekken.

Deze informatie omvat een toelichting op onze activiteiten vóór de indiening van het beroep en daarna, we zullen met foto’s de situatie nader toelichten en zullen tevens met krantenartikelen informatie verstrekken over de toeristische- en de hotelsector in Friesland.

Toelichting op onze activiteiten is nodig omdat het een vereiste is dat een vereniging zoals wij moet kunnen aantonen dat er feitelijke werkzaamheden zijn verricht en dat wij niet alleen een protestgroep zijn.

 

Natuurlijk zijn we met een aantal leden bij de zitting aanwezig. Germ Kampen zal namens ons een toelichting geven.

We hopen op een goede afloop en zullen u zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de afloop. De uitspraak volgt binnen 6 weken, dus rond Sinterklaas.

Voor diegenen die dit nader willen volgen: op iedere maandag wordt bekendgemaakt van welke zaaknummers er op de woensdag daarna een uitspraak bekend wordt gemaakt. Na de openbaarmaking van de uitspraak is een geanonimiseerde tekst in te zien via de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Ons zaaknummer 201004864/1.

 

Deze zomer hebben wij ook een fotoactie georganiseerd om een beter idee te krijgen wat de bewoners in het landschap waarderen of verfoeien.

Uit de inzendingen hebben we enkele foto’s geselecteerd waarvan wij vonden dat ze een goed beeld gaven van het gevarieerde landschap in Skarsterlân.

Daarnaast hebben we vanuit onze vereniging 2 foto’s gemaakt die een negatief beeld geven.

Ze zijn te bekijken op onze website: www.moaiskarsterlan.nl

 

We zijn tevens van plan om via foto’s op onze site kenbaar te maken wat we wel of niet mooi vinden in onze gemeente. Mocht U daarvan ook voorbeelden hebben dan houden wij ons daarvoor zeer aanbevolen. U kunt ze insturen via ons e-mail adres: moaiskarsterlan@gmail.com

 

 

Met een vriendelijke groet,

 

Jaap Halma, voorzitter

 

image004

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

 a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlan
b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlan
c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlan

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wij heten u van harte welkom!

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: info@moaiskarsterlan.nl   

 

image003  image005

 

Foto’s: Agnes Domber

 

Achtergrond foto: Agnes Domber

 

Locatie: de put van Nederhorst.

 

Scroll naar beneden om de gehele achtergrondfoto te bekijken.