“Moai Skarsterlân”.

Bedreiging park Ter Huivra.

 

 

 

Beschrijving: Parkje-1.425.gif 

 

 

 

Beschrijving: Parkje-2.425.gif

 

 

 

Beschrijving: Parkje-3.425.gif 

 

 

 

 

Beschrijving: Parkje-4.425.gif

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van moai Skarsterlân

 

Klik op de foto voor een

groter formaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Terug

 

 

Park Ter Huivra (in de volksmond: `t Lytse Parkje)

 

Park Ter Huivra (in de volksmond: `t Lytse Parkje) was in de eerste 75 jaar van de vorige eeuw een waardevol en geliefd park. De laatste jaren van de twintigste eeuw is het park echter verwaarloosd en heeft de verloedering toegeslagen. Door de aanleg van wegen en de bouw van het “aquarium” is er veel van het park verloren gegaan. Bovendien is de verkeerssituatie rondom het park niet ideaal te noemen waardoor er weer gedeelten van het park in de toekomst verloren dreigen te gaan.

 

Moai Skarsterlân” zal er alles aan doen, om wat er nog van het park over is te behouden en waar mogelijk te versterken.

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

Onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

 a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlân
b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlân
c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlân

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

 

Wij heten u van harte welkom!

 

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: info@moaiskarsterlan.nl

 

IBAN NL 76 RABO 01549.25.535

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

 

 

Foto’s: Dick Verton.