“Moai Skarsterlân”.

 

Autoblik in park Heremastate.

Onverantwoord!

 

 

 

Beschrijving: Auto's-op-pad-425.gif

 

 

 

Beschrijving: Op-pad-425.gif

 

 

 

Beschrijving: Parkeren_2732-425.gif 

 

 

 

Beschrijving: Parkeren_2731-425-2.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van moai Skarsterlân

 

Klik op de foto voor een

groter formaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

▲▼▲▼▲▼▲▼

 

Al jarenlang worstelt de politiek met autoblik in ons kwetsbare erfgoed park Heremastate.

 

Een niet aflatende stroom auto’s van ambtenaren en bezoekers van het gemeentehuis rijden af en aan over de oude oprijlaan, om zo dicht mogelijk bij het gemeentehuis te parkeren. Giftige uitlaatgassen en fijnstof vervuilen en verzuren de bodem rond de oude bomen. Ook heeft het biotoop en de stinzenflora veel te lijden van de verzuring door die schadelijke stoffen.

Maar uitlaatgassen brengen ook de gezondheid van fietser en wandelaar in gevaar. Uitlaatgassen zijn zwaarder dan lucht en blijven dus hangen in een kinderwagen.

 

Welke politieke partij wil hier nog langer verantwoordelijk voor zijn?

 

Er is bij de brandweerkazerne een parkeerterrein aangelegd waar altijd voldoende ruimte voor de auto is, op loopafstand van het gemeentehuis.

Er is maar één afdoende oplossing:

 

Een parkeerverbod in het gehele park (met uitzondering van beide parkeerplaatsen voor mindervalide bezoekers).

 

Welke politieke partij neemt de handschoen op!

 

▲▼▲▼▲▼▲▼

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

Onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

 a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlân
b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlân
c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlân

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wij heten u van harte welkom!

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: info@moaiskarsterlan.nl

 

Foto’s: Dick Verton.