“Moai Skarsterlân”.

 

 

Bedreigde plekken in Skarsterlân.

 

Omstreden woningplan Broek Zuid opnieuw op de gemeentelijke agenda.

 

De gemeente heeft het omstreden plan Broek Zuid opnieuw op de agenda geplaatst. Niet omdat er nog behoefte in de gemeente Skarsterlân aan nieuwe woningen is (er wachten al (te) lange tijd vele woningen op een koper).

De reden is volgens goed ingelichte bron, dat de gemeente in het verleden een kapitale fout (blunder?) heeft begaan, door met het Bouwfonds een onbegrijpelijke deal te sluiten, waardoor de gemeente als er niet in dit gebied wordt gebouwd een enorme claim van het Bouwfonds tegemoet kan zien.

Mogen we stellen, dat door fatale inzichten in het verleden, nu dure (onverkoopbare?) woningen worden gebouwd in een kwetsbaar gebied met riant uitzicht op het enorme Douwe Egberts complex?

                                       

Wat zijn die onvervangbare natuur en natuurhistorische waarden.

 

Eeuwenoude Jonkersloot:

De Jonkersloot staat al ingetekend op oude kaarten van de zestiende eeuw en heeft via de Joustersluis een open verbinding met het merengebied. Het is een z.g. tochtsloot. Verzorgt een deel van de waterhuishouding in Joure, via een duiker onder de Harddraversweg. Vroeger was de Jonkersloot de grens tussen de gemeente Haskerland en de gemeente Doniawerstal. Aan het eind van de twintigste eeuw is een gedeelte van deze historische sloot geofferd aan het realiseren van de opberghaven van JWS.

 

Aanzicht op Joure vanuit Broek Zuid:

Het aanzicht op Joure vanuit Broek Zuid (en afslag Joure west) is nog vrijwel ongeschonden. (Uitzicht op de zeer oude houtwal Omkromte, Park Heremastate, Jouster toren en toren R.K. kerk.)

Dit is de enige plek waar het uitzicht op Joure niet wordt verstoord door nieuwbouwwijken en industrieterreinen. (Zou de status beschermd dorpsgezicht moeten krijgen)

 

Groene as (ecologische verbinding):

De ononderbroken bosschages tussen Park Heremastate en natuurgebied De Twigen vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen het historische Park en het Friese merengebied.

 

Onderstaande foto’s geven een goed beeld van de natuurhistorische waarden van Broek Zuid.

 

Z-broek1.gif  Z-broek2.gif

 

Z-broek5.gif  Z-broek4.gif

 

Z-broek-gesneden.gif

 

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

 

Put van Nederhorst en omgeving

 

Rust-langs-R.W-bij-hotel-42.gif  natuur-put-van-Nederhorst-4.gif

 

Fietspad-langs-Langweerder-.gif  Hotel-lokatie-425.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van moai Skarsterlân

 

Klik op de foto voor een

groter formaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

Onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

 a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlân
b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlân
c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlân

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

 

Wij heten u van harte welkom!

 

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: info@moaiskarsterlan.nl

 

IBAN NL 76 RABO 01549.25.535

 

▲▼▲▼▼▲▼▲

 

 

Foto’s: Dick Verton.