banner-3-web.gif

Informatiebulletin nr. 2011-1 van

“Moai Skarsterlân”.

 

 

 

Bulletin 2011-1

 

Geachte leden van “Moai Skarsterlân”,

 

Via dit bulletin wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om u te bedanken voor de morele en financiële steun die we het afgelopen jaar van u hebben ontvangen. We hopen dat u ook in 2011 ons wilt steunen door uw lidmaatschap te verlengen.

Ik kan het overigens niet nalaten om u te wijzen op de macht van het grote aantal; mocht u in uw omgeving mensen kennen waarvan u denkt dat ze onze doelstellingen onderschrijven, probeer hen over te halen ook lid te worden. Misschien kunt u hen informeren door via de E-mail informatie door te sturen. Met z’n allen staan we sterker!

Opgave kan via E-mail aan: info@moaiskarsterlan.nl  Ga naar: www.moaiskarsterlan.nl om nadere informatie te verkrijgen.

 

Langwarder Wielen

We zijn op dit moment in afwachting van de behandeling van ons beroepsschrift tegen de vaststelling van het Hotelplan Langwarder Wielen. We hebben ons er inmiddels op voorbereid en we verwachten binnenkort een uitnodiging voor een hoorzitting die waarschijnlijk in het voorjaar zal plaatsvinden. De heer Germ Kampen zal namens ons op de zitting het woord voeren.

 

Rotonde

In het kader van de aanpassing van de rotonde hebben enkele bestuursleden een eerste gesprek gehad met Wethouder Benedictus en Mw. Carpentier-Alting. Doel was een nadere kennismaking, het verkrijgen van informatie over de procedure/planning en het maken van afspraken over informatie-uitwisseling in de nabije toekomst.

Verwacht wordt dat in februari/maart een kadernotitie in de Gemeenteraad behandeld zal worden waarin een aantal alternatieven van de wijze van invulling van de driehoek die ontstaat tussen de oude A7 langs de wijk Zuiderveld, de verlegde A7 vanaf Sneek in de richting van Scharsterbrug en de bestaande A6 richting Lemmer, naast elkaar gezet zullen worden. We zullen die natuurlijk bestuderen en onze visie kenbaar maken binnen het gemeentelijk apparaat.

Mocht u daarover wensen hebben of suggesties, geef ze ons door.

 

Fotoactie Moai Skarsterlân

Wij willen niet de indruk wekken dat het allemaal kommer en kwel is in onze gemeente. We zijn er zeer content mee dat er nog zoveel mooie plekjes zijn en dat het typisch Friese landschap nog in ruime mate aanwezig is. De Vereniging “Moai Skarsterlân” wil er alles aan doen om het mooie van ons landschap te behouden en verdere verrommeling tegen te gaan.

 

Wij nodigen u, maar ook eventueel niet-leden, uit om onze doelstellingen beter in beeld te brengen door middel van een fotoactie. We vragen u daarom foto’s van Skarsterlân in te sturen van:

  1. Voorbeelden van uw mooiste landschappen en natuur
  2. Voorbeelden van plekken die juist een verstoring zijn en die dringend aangepakt moeten worden.

 

Deze actie geeft ons ook de gelegenheid een indruk te krijgen van wat u waardeert en waar u nog verbetering aangebracht zou willen hebben.

Bij voldoende inzendingen zullen we een selectie opnemen op onze website en bij nog meer deelname kunnen we misschien een expositie organiseren.

U kunt uw foto’s tot 1 juni indienen; digitaal via het E-mail adres: moaiskarsterlan@gmail.com. Afbeeldingen op papier zijn welkom op het adres De Overspitting 40, 8501 PJ, Joure.

 

Een selectie zullen we op onze website opnemen.

 

We zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen,

 

met vriendelijke groet,

 

Jaap Halma, voorzitter

image004

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Zij vrezen een toenemende versnippering van de weidse omgeving rondom de kernen in de gemeente o.a. door prestigeobjecten welke door het college van B.&W. worden ondersteund. Onze vereniging probeert langs democratische weg dergelijke omstreden plannen te keren.

 

onze doelstellingen die we hebben opgenomen in de statuten zijn:

 a. instandhouding en bescherming van het karakter van het landschap,
onder anderen cultuurhistorische waarden en open ruimtes in de gemeente
Skarsterlan
b. de instandhouding en bescherming van de flora en fauna in het
landschap in Skarsterlan
c. de instandhouding en bescherming van het woon- en leefmilieu van de
bewoners van Skarsterlan

 

Kunt u zich vinden in onze doelstellingen, dan stellen wij het zeer op prijs, dat u zich opgeeft als lid/donateur van “Moai Skarsterlân”. Voor slechts € 5.00 per jaar bent u lid en wordt u betrokken bij- en op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wij heten u van harte welkom!

 

Inlichtingen en opgave bij:

Jaap Halma

tel.; 0513 412972

e-mail: info@moaiskarsterlan.nl   

 

image003  image005

 

Foto’s: Agnes Domber

 

Achtergrond foto: Agnes Domber

 

Locatie: de put van Nederhorst.

 

Scroll naar beneden om de gehele achtergrondfoto te bekijken.